EXPLORA la neu

La neu és un recurs natural ben conegut per tothom. D’una banda, una font de proveïment d’aigua i un mitjà d’esplai i de gaudi per l’esport, però d’una altra és una problemàtica pel risc d’accidents i generació d’allaus.

En aquesta activitat es contemplaran aquestes dues vessants, en primer lloc estudiant la formació de la neu, que no és més que una manifestació de l’aigua, i el seu posterior aprofitament en el desglaç. D’altra banda s’introduirà la identificació d’empremtes d’animals, que ajuda a observar els seus hàbitats. Així mateix es podrà comprovar el funcionament d’una estació d’esquí, amb tot el que això comporta: captació d’aigua per a la generació de neu artificial, consum energètic, mesures de seguretat, primers auxilis en cas d’accident... També es tractaran temes relacionats amb els esports a la neu, tant pel que fa d’esports de risc com de lleure. Finalment s’estudiaran les condicions necessàries perquè es produeixin allaus, i les mesures per evitar aquest risc, així com els protocols d’actuació en cas de que es produeixin.

FullSizeRender.jpg

L'activitat consistirà en 20 h presencials (classes teòriques, tallers experimentals i visites de camp) i 10 h no presencials, que es realitzaran a través del campus Atenea de la UPC.

L'activitat gaudeix de reconeixement de crèdits ECTS i està inclosa dins del Pla de formació permanent del professorat de Secundària del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Dates:
 dissabtes 2 i 16 de febrer de 2019

Horari: Matí de 9.00 a 14.00 h / Tarda de 15.30 a 20.00 h

Visites: Parc Natural Cadí - Moixeró – Estació d’esquí La Molina

Tallers: Identificació d’empremtes – Interpretació estereoscòpica de fotografies – Obtenció de neu sintètica per cristal·lització

Professorat:

Pere Oller, Director de Geoneu Risk
Jordi García Petit, Director del Parc Natural Cadí-Moixeró
Joan Casòliva, Geòleg i alpinista
Enric Mont, Enginyer Mecànic
Josep Font i Dolors Grau,  Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC - UPC
Albert Soler, Membre del Grup d’Actuacions Especials - Bombers de la Generalitat


INSCRIPCIONS
La modalitat d'inscripció al curs depèn del col·lectiu al que pertanyeu:

1) Professorat de Secundària i Primària: Via XTEC del 17 de desembre de 2018 al 17 de gener de 2019
Inscripció per a professorat
(Tancada fins a la propera edició)
   
2a) Professorat de Secundària i Primària a partir del 17 de gener de 2019
2b) Altres interessats

Formulari d'Inscripció (Tancat fins a la propera edició)


Data límit d'inscripció: 29 de gener de 2019

Places limitades, per ordre d'inscripció.

© 2019 Exploratori dels Recursos de la natura. Tots els drets reservats.